Om företaget

Hallbergs Färg AB i Karlskoga och Hall Golv AB i Kristinehamn har under flera år varit syskonföretag. Göran Olsson som äger och driver de båda företagen har lång erfarenhet av både entreprenad- och försäljningsverksamhet.

Från om med januari 2016 påbörjar vi en renodling av de båda företagens styrkor och kvaliteter.

Hall Golv AB har per den 11 januari 2016 bytt namn till Svensk Golventreprenad AB och kommer att marknadsföras som SWEFLOOR med inriktning på entreprenad.

SWEFLOOR kommer att utgå från våra lokaler på Skogsbovägen 2 i handelsområdet
Storängen i Karlskoga, men utför uppdrag i hela Mellansverige.

Hallbergs Färg AB kommer att fortsätta att marknadsföra sig som Happy Homes i Karlskoga, men endast inrikta sig på försäljning av färg, golv, tapeter och övriga förnödenheter till konsument och proffs. Försäljningsverksamheten kommer precis som tidigare att bedrivas i våra moderna och fräscha butik i Storängen.

Genom denna renodling kommer vi att sammanföra de båda företagens resurser och få en effektivare och tydligare hantering av kundvård, drift och ekonomi. Vi tror på fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden.

Genom våra förberedelser för framtidens hårt ställda krav på service, kvalité och effektivitet kommer vi att var väl rustade att ta hand om alla våra betydelsefulla kunder på det allra bästa tänkbara sätt.

Företagsinformation

SVENSK GOLVENTREPRENAD AB
Skogsbovägen 2
691 47  KARLSKOGA
 

e-post: info@swefloor.se

Org.nr: 556420-4054
Innehar F-skattebevis