Varsel

På grund av minskad orderingång tvingas vi varsla om inskränkningar i driften, vilket i nuläget berör tre medarbetare på turordningslistan "plattsättare". Det är naturligtvis riktigt tråkigt, då vår ambition är fortsatt tillväxt. Vi ser dock förhoppningsfullt på framtiden, då vi för intensiva diskussioner med beställare om möjliga projekt i närtid.
Berörda medarbetare är informerade, och vi har kallat till MBL förhandling med Byggnads.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Anders Hellberg, 070-5952257

Kommentera gärna: