Redovisning av ackordsprojekt

Det finns två typer av löneformer i byggbranschen – tidlön och prestationslön.

Ackord är prestationslön och är en överenskommelse med arbetsgivaren om att du får en rörlig lön utifrån vilken prestation ditt arbetslag gör.

Om du arbetar med ackord som löneform på ett projekt redovisar du inte tiden som TIMTID utan istället som ACKORDSTID på din dagliga tidredovisning.

Om du däremot redovisar TIMTID på ett ackordsprojekt så måste du dessutom redovisa i Byggdagboken vad som utförts på dessa timmar, exempelvis flytspackling.

Om timmarna avser ÄTA-arbeten, exempelvis ”skrapa färg efter målaren”, ”flytta på saker som är i vägen” så måste du förankra detta arbete med platschefen eller din arbetsledare innan det påbörjas.

Har du frågor eller funderingar kring ackordsredovisning, så kontakta Anders tfn 0586-36277, anders@swefloor.se

Kommentera gärna: